XIII Jurajski Przegląd Zespołów Ludowych

W dniach 14-15 października w Koziegłowach odbędzie się XIII JURAJSKI PRZEGLĄD ZESPOŁÓW LUDOWYCH „obrzędy, zwyczaje, tradycje”.
Celem przeglądu jest prezentacja dorobku artystycznego zespołów ludowych, folklorystycznych oraz grup obrzędowych.
Zachęcenie zespołów do sięgania po nowe tematy, związane z doroczną obrzędowością oraz z codziennymi zwyczajami towarzyszącymi pracy. Ukazanie piękna tkwiącego w kulturze tradycyjnej. Wzbudzenie zainteresowania zwyczajami ludowymi. Zaktywizowanie lokalnej społeczności w kierunku działań artystycznych i scenicznych.

Uczestnikami mogą być zespoły folklorystyczne, które w swoim programie posiadają obrzęd lub zwyczaj, opracowane według scenariusza własnego, bądź według wiedzy zaczerpniętej z literatury lub przekazów ustnych. Inne grupy: teatry wiejskie, grupy obrzędowe, zespoły ludowe.
Warunkiem uczestnictwa jest złożenie w dniu prezentacji scenariusza przedstawienia.
Regulamin i kartę zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej www.rok.czestochowa.pl.
Dokładnie wypełnioną kartę zgłoszenia należy złożyć w terminie do 30 września 2017 r. w siedzibie Organizatora:
Regionalny Ośrodek Kultury
ul. Ogińskiego 13a
42-200 Częstochowa
tel. 34/366-59-65