Zbigniew Herbert w szkole i bibliotece – spotkanie w Muzeum Częstochowskim

„Zbigniew Herbert w szkole i bibliotece” – pod takim hasłem odbyła się w środę 16 maja w Domu Poezji Haliny Poświatowskiej w Częstochowie IX sesja popularyzatorska. Wydarzenie zorganizowano w ramach Tygodnia Bibliotek i Roku Zbigniewa Herberta. W sesji wzięli udział bibliotekarze, pracownicy muzeum i nauczyciele języka polskiego.

Jednym z organizatorów wydarzenia była Renata Zawada z Sekcji Bibliotekarskiej Związku Nauczycielstwa Polskiego:

– To cykliczna regionalna sesja popularyzatorska, która pozwala nie tylko na wymianę doświadczeń, ale i na dzielenie się wydarzeniami, jakie mają miejsce w bibliotekach szkolnych, publicznych i pedagogicznych. Myślę, że twórczość Zbigniewa Herberta nie nudzi się. Jest ona trudna, ale znajduje zainteresowanie wśród uczniów.

Dumnym gospodarzem Domu Poezji Haliny Poświatowskiej jest jej brat, Zbigniew Myga:

– Ten dom jest moim „dzieckiem”. Marzyłem, żeby powstało takie miejsce spotkań, w którym literatura będzie stale obecna. Warto tu przychodzić, ponieważ Halina Poświatowska jest najbardziej znaną częstochowianką na świecie.

IX sesję popularyzatorską pod hasłem „Zbigniew Herbert w szkole i bibliotece” zorganizowało: Muzeum Częstochowskie, Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oraz Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego.

MO