“***żyje się tylko chwilę” – ROK zaprasza do udziału w konkursie poezji śpiewanej

plakat

 

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie zaprasza do udziału w Regionalnym Konkursie Poezji Śpiewanej „***żyje się tylko chwilę…”, realizowanym w ramach interdyscyplinarnego projektu „Haśka. Poświatowska in art”.
Konkurs jest adresowany do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych regionu częstochowskiego. W konkursie mogą wziąć udział soliści oraz duety wokalne. Każdy zgłoszony do Konkursu solista/duet zobowiązany jest do wykonania dwóch utworów śpiewanych z dowolnymi tekstami poetyckimi, publikowanymi w książkach lub prasie literackiej. Szczególnie doceniane będą aranżacje muzyczne do wierszy Haliny Poświatowskiej. Organizator zachęca do korzystania z akompaniamentu na żywo.
Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia do dnia 21 września br. na adres Regionalnego Ośrodka Kultury, ul. Ogińskiego 13 a, 42-200 Częstochowa.
Kartę można przesłać pocztą tradycyjną lub na adresy mailowe: rok@rok.czestochowa.pl; musial@rok.czestochowa.pl.
Przesłuchania konkursowe uczestników odbędą się w dniu 25 września br. od godz. 10.00 w sali kameralnej Regionalnego Ośrodka Kultury, według kolejności, z jaką zostaną dostarczone karty zgłoszeń. Ogłoszenie wyników Konkursu, wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym oraz Koncert Laureatów zaplanowane są w dniu 30 września br. o godz. 16.00.
Regulamin wraz z kartą zgłoszenia dostępny na stronie internetowej Organizatora www.rok.czestochowa.pl.
Informacje o Konkursie także pod numerami telefonów: 34 324-46-51, 34 366-59-65.

źródło: rok.czestochowa.pl