73 600 euro na realizację projektu dla radomszczańskiego „Ekonomika”

ekonomik

73 600 euro na realizację projektu ERASMUS+ pn. „Euro-staże szansą na lepszy start” finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji otrzyma Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku. Dzięki temu uczniowie wyjadą na praktyki zawodowe do Niemiec i Francji. Pobyt uczestników na praktykach jest w całości finansowany ze środków zdobytych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. W ramach projektu uczniowie Technikum w zawodzie technik ekonomista, odbędą 2-tygodniowe praktyki w Niemczech (kwiecień-maj 2015), a także 4-tygodniowe praktyki uczniowie Technikum w zawodzie technik hotelarstwa we Francji (kwiecień-maj 2015).
Głównym celem projektu jest zdobycie przez uczniów praktycznego doświadczenia zawodowego z zakresu działalności przedsiębiorstwa handlowego podczas 2-tygodniowych praktyk w Niemczech oraz w przedsiębiorstwie hotelarsko – turystycznym podczas 4-tygodniowych praktyk we Francji. W każdym z wyżej wymienionych projektów będzie uczestniczyć16-osobowa grupa z 2 opiekunami.
Uczestnicy zdobędą  europejski certyfikat EUROPASS-MOBILITY, który stwarza możliwości nauki i pracy w Europie, a także zwiększa szanse na rynku pracy.
Źródło: ZSE w Radomsku, fot. M. Siemiński