Aktywizacja zawodowa młodych w Zawierciu

zawiercie

„Przyszłość dla młodych” – to tytuł projektu, którego celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Rekrutacja osób do projektu odbywa się do końca lutego 2014 r. Projekt skierowany jest do grupy 30 osób (w tym do minimum 18 kobiet): w wieku 15 – 27 lat, niezatrudnionych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia i/lub ubóstwa i zamieszkałych na terenie powiatu zawierciańskiego. W ramach wsparcia przewidziane jest uczestnictwo w doradztwie związanym z tworzeniem Indywidualnego Planu Działania (IPD), składające się ze spotkań indywidualnych i grupowych (18 godz.), uczestnictwo w doradztwie psychologicznym i spotkania grupowe (20 godz.) oraz uczestnictwo w szkoleniu zawodowym (120 godz.) na jedno szkolenie do wyboru: Projektant stron WWW lub Projektant baz danych. Po ukończeniu doradztwa i szkoleń uczestnik uzyska możliwość odbycia 6 miesięcznego stażu, a na koniec szkolenia, w przypadku którego wymagana jest min. 80% obecność na zajęciach i zaliczenie egzaminu, uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia szkolenia. Szczegółowe informacje na temat projektu tel. 792 305 738, przyszloscmlodych@cityschool.pl. Strona projektu: www.przyszloscmlodych.cityschool.pl