Album o Mstowie

album

W okresie bożonarodzeniowym ukazało się wydawnictwo albumowe zatytułowane „Mstowskie Jubileusze A.D. 2015”. Publikacja zawiera przede wszystkim wiele ciekawych fotografii obrazujących tegoroczne wydarzenia mające miejsce w kościele mstowskim, nie brakuje w niej też informacji dotyczących życia gminy.

Choć Mstów może poszczycić się zarówno bogatą historią, czy wspaniałymi walorami turystyczno-krajobrazowymi, dotąd ukazało się stosunkowo niewiele wartościowych, związanych z nim publikacji. Lukę tę próbuje wypełnić album zatytułowany „Jubileusze mstowskie A.D. 2015”, przede wszystkim podsumowujący rocznicowe uroczystości, jakie miały miejsce w tym roku w mstowskiej świątyni, ale nie tylko.

– Ten rok był dla nas bardzo wyjątkowy, bowiem zbiegło się w nim kilka jubileuszy związanych z mstowską świątynią – mówi ks. Paweł Greń, proboszcz. – W albumie znajdą się więc relacje związane z 25-leciem powrotu Kanoników do Mstowa, 15-leciem koronacji naszego obrazu, czy 25 rocznicy śmierci ks. Boreckiego. Oprócz tego nie zabraknie też zdjęć i informacji związanych z życiem gminy i parafii.

Wydawnictwo może być doskonałym prezentem noworocznym, powinno też znaleźć się na półce każdego miłośnika ziemi mstowskiej. Tych zaś nie brakuje zapewne zarówno wśród mieszkańców, jak i osób coraz liczniej odwiedzających okolice Mstowa dla tutejszych walorów rekreacyjno – krajoznawczych.