Będzie nowy chodnik na ul. Nowej w Rędzinach

W najbliższych dniach Urząd Gminy w Rędzinach zleci remont chodnika na ul. Nowej w Rędzinach. Będzie to zadanie realizowane z funduszu sołeckiego, ale przy znacznym, dodatkowym udziale finansowym gminy. – Chcemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, dla których to bardzo ważna sprawa – mówi wójt Paweł Militowski.
Roboty obejmą odcinek od szeregowców do ul. Witosa. Wyremontowany zostanie chodnik po lewej stronie, patrząc w kierunku Konina. Nowa nawierzchnia będzie z kostki brukowej, podobnie jak wjazdy na przyległe posesje. Niebawem urząd powinien rozstrzygnąć przetarg na wykonanie robót budowlanych z terminem zakończenia do 30 września. Jest to zadanie, które mieszkańcy wybrali do realizacji w ramach funduszu sołeckiego. Kwota, którą dysponowali w ramach tego funduszu, wystarczyłaby tylko na pokrycie niewielkiej części kosztów, gmina zdecydowała się dołożyć resztę. Dzięki temu prace będą mogły być sfinalizowane w całości.