Bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego w Radomsku

fundusze

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w województwie łódzkim będący częścią ogólnopolskiej Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI) zorganizowanego we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi , Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oraz Urzędem Miasta w Radomsku.
MPI jest doskonałą okazją do kontaktu z konsultantami oferującymi profesjonalną pomoc z zakresu aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich. Konsultacje skierowane są do wszystkich mieszkańców, w tym osób fizycznych i przedsiębiorców, jak również przedstawicieli podmiotów publicznych zainteresowanych pozyskaniem środków bezzwrotnych, jak i wsparcia zwrotnego w formie preferencyjnych pożyczek, poręczeń czy też kredytów. W tym roku w działania punktu włączyli się także konsultanci Punktu Informacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, a także przedstawiciele Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oferując otwartą formułę usług doradztwa zawodowego ukierunkowanego na wszystkie osoby potrzebujące takiej pomocy, a więc:
• osoby bezrobotne,
•poszukujące pracy,
• chcące pracę zmienić,
• zagrożone bezrobociem,
• osoby wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy.
W dniu 12 lutego 2014 r. dyżur konsultacyjny w godz. 12:00-15:00 odbędzie się w:
Urząd Miasta w Radomsku
ul. Tysiąclecia 5
97-500 Radomsko
Jak zgłosić się na konsultacje? Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się poniżej i wysłać go na adres e-mail: punktinformacyjny@lodzkie.pl lub pod nr faksu: 42 663 30 94, do 11 lutego br.
Kontakt:
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,
ul. Moniuszki 7/9 ,
90-101 Łódź
tel. 42 663 31 07 lub 42 663 34 05 ;
e-mail: punktinformacyjny@lodzkie.pl