Czy na ul. Kühna w Olsztynie skończy się drogowy koszmar?

Być może już w niedalekiej przyszłości zakończy się koszmar drogowy mieszkańców Olsztyna oraz turystów odwiedzających tę miejscowość. Jedna z olsztyńskich ulic, ze względu na natężenie ruchu oraz nieodpowiedzialnych kierowców, stała się miejscem licznych zdarzeń drogowych, również tragicznych:
– Chodzi o ul. Kühna, ulicę, którą z rynku wyjeżdża się w stronę Biskupic – mówi wójt gminy Olsztyn, Tomasz Kucharski. – Ta ulica stała się w tej chwili tak obleganą, że my w weekendy przeżywamy tam armagedon. Jest tam tak dużo mieszkańców i turystów. Natomiast w tygodniu jest to droga typowo tranzytowa. Znaczna ilość kierowców omija DK1 ze względu na duże korki na tej drodze w godzinach szczytu. W związku z tą sytuacja chcielibyśmy poprawić tam bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wziąwszy pod uwagę fakt zlokalizowania przy tej ulicy m. in. Gminnego Ośrodka Kultury, Szopki Olsztyńskiej, Szkoły Podstawowej, Ochotniczej Straży Pożarnej, dwóch dużych restauracji z parkingami, dwóch ośrodków rekolekcyjnych, przychodni zdrowia, tych miejsc jest tak dużo, że bezpieczeństwo na tym odcinku ul. Kühna jest mocno zagrożone, i samo ograniczenie prędkości do 50 km/h jest absolutnie niewystarczające, nieprzestrzegane przez kierowców. Najlepiej o tym świadczą zdarzenia drogowe z ostatnich kilkunastu miesięcy, łącznie z wypadkiem śmiertelnym, który miał miejsce kilkanaście dni temu.
Wójt Kucharski przedstawił też, na jakim etapie są starania gminy Olsztyn mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa na jednej z głównych ulic miejscowości:
– Jesteśmy po rozmowie z Komendantem Miejskim Policji oraz naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego. Zbieramy podpisy pod wnioskiem, który złożymy do starosty. Razem z policją będziemy prosili starostę, aby pojawiły się na ul. Kühna dodatkowe urządzenia poprawiające bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
Również mieszkańcy Olsztyna są zgodni, że ul. Kühna jest bardzo niebezpieczna i należy temu przeciwdziałać. Jak poinformował wójt Kucharski, gmina ma pełne poparcie policji w kwestii organizacji egzekwowania ograniczenia prędkości. W najbliższych dniach gmina ma wystosować pismo w tej sprawie do zarządcy drogi, czyli Powiatowego Zarządu Dróg. O dalszym rozwoju sytuacji będziemy informować na bieżąco.

ZD