Czy Zawiercie czeka referendum?

Do Urzędu Miasta w Zawierciu w piątek 6 kwietnia trafił wniosek dotyczący organizacji referendum w sprawie budowy kopalni cynku i ołowiu.

Wniosek został złożony w okolicach 14:00 w piątek, sprawa jest bardzo świeża. Teraz Prezydent Miasta ma 14 dni, żeby przedłożyć pełnomocnikowi komitetu referendalnego informację dotyczącą liczby podpisów, jakie w przeciągu 60 dni muszą zostać zebrane, aby takie referendum się odbyło. A następnie po zebraniu podpisów i po sprawdzeniu czy jest ich rzeczywiście wymagana liczba, wyznacza się datę referendum. Sprawdzamy wniosek pod kontem poprawności formalnej – mówi Marcin Wojciechowski, rzecznik Urzędu Miasta w Zawierciu.

Jaki jest cel referendum i czy zgłoszenie wniosku w tej sprawie ma związek ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi?

Referendum nie ma bezpośredniego związku z najbliższymi wyborami samorządowymi, choć nie sposób nie wspomnieć, iż Prezydent Miasta oraz Radni mają obowiązek reprezentować mieszkańców, a więc prowadzić politykę zgodą z interesami mieszkańców, a nie polityków z Warszawy, jak to może mieć miejsce w tej sprawie. Decyzje dotyczące Zawiercia muszą zapadać w Zawierciu, a nie w Warszawie czy Kanadzie. Mieszkańcy sami muszą zdecydować czy są zwolennikami Kopalni czy nie, dlatego Komitet Referendalny nie będzie im narzucał, w jaki sposób mają głosować. Wierzymy, że mieszkańcy podejmą słuszną decyzję – oto fragment oficjalnego stanowiska Komitetu Referendalnego.