Do końca lipca można składać wnioski na utylizację wyrobów zawierających azbest

azbest

WFOŚiGW w Katowicach przedłużył okres składania wniosków na utylizację wyrobów zawierających azbest realizowaną przez śląskie samorządy.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane i rozpatrywane będą do końca lipca.

O subwencje mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których została przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest, posiadające Program usuwania azbestu.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia, podobnie jak w latach ubiegłych, może wynosić do 100% kosztów kwalifikowanych zadania.