Drogi po remoncie w Olsztynie

We wrześniu oddano do użytku przebudowany ciąg ulic: Asnyka, Norwida i Niedźwiedziej  w Olsztynie.

W ramach zadania przebudowano odcinki dróg o łącznej długości 742 m.

Ulica Asnyka, na długości ponad 318 m i ulica Niedźwiedzia, na długości 200 m zyskały nakładkę z kostki betonowej. Natomiast na ul. Norwida, na odcinku 223 m, pojawiła się nawierzchnia asfaltowa.

Powstały chodniki jedno i dwustronne, pobocza, krawężniki, zjazdy indywidualne oraz azyle dla pieszych wyposażone w system aktywnej informacji wizualnej.

Na realizację zadania Gmina pozyskała dofinansowanie aplikując do wojewódzkiego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej”.

Koszt inwestycji to 750 tys. zł, z czego 454 tys. zł pokryła gmina z własnego budżetu, a 258 tys. zł to kwota dofinansowania. Swój udział finansowy w inwestycji w wysokości 38 tys. zł zadeklarowała Wspólnota Gruntowa Olsztyna.