„Dzielnicowy Bliżej Nas” w Rędzinach

W ramach realizacji koncepcji „Dzielnicowy Bliżej Nas”, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, na podstawie ustaleń Komendanta Komisariatu Policji w Kłomnicach oraz Wójta Gminy Rędziny, w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Mickiewicza 7 został utworzony punkt przyjęć dla interesantów. W punkcie tym dzielnicowi gminy Rędziny będą pełnili dyżury w środy od godz. 15.00-18.00 w systemie co dwa tygodnie. Utworzenie punktu ma na celu umożliwienie mieszkańcom szybszy kontakt z dzielnicowymi w celu załatwienia nurtujących ich spraw. Podobne dyżury odbywają się w Urzędzie Gminy w Mstowie w każdy wtorek w godz. 10.00-12.00.