Dzwon „Pamięć i Przestroga” zabrzmiał w Wieluniu

Poświecenie i przekazanie mieszkańcom Wielunia dzwonu „Pamięć i Przestroga”, daru Prezydenta RP Andrzeja Dudy, odbyło się w niedzielę 15 września na zrekonstruowanych fundamentach wieluńskiej fary. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w kościele św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny sprawowana w intencji Ojczyzny, ofiar II wojny światowej oraz w intencji pokoju. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz parlamentarnych, powiatowych i miejskich, przedstawiciele służb i mieszkańcy Wielunia. Eucharystii przewodniczył abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. Dziękując za dar Prezydenta Andrzeja Dudy, podkreślił jego głęboką symbolikę:
– Pamięć i przestroga związane są z tożsamością i odpowiedzialnością dlatego, że tożsamość to każdy z nas podmiotowo odpowiedzialny za losy Ojczyzny. Mamy nie tylko stawać w jej obronie kiedy jest zagrożenie, ale tą Ojczyznę budować na co dzień przez dobre sumienie i prawe życie.
W homilii abp Depo przywoływał fragmenty czytań liturgicznych mówiących o tym, że Bóg jest miłosierny dla wszystkich, nawet dla tych, którzy Jego miłość odrzucają.
Po Mszy św. Uczestnicy uroczystości przeszli procesyjnie na fundamenty wieluńskiej fary. Po odczytaniu Aktu Przekazania Dzwonu „Pamięć i Przestroga” abp Wacław Depo dokonał jego poświęcenia. Następnie po raz pierwszy na wieluńskiej ziemi uderzono w dzwon, symbol tragicznych wydarzeń 1 września 1939 roku.
Uczestnikiem uroczystości był m. in. wicemarszałek senatu prof. Michał Seweryński:
– Wielką rzeczą jest i bardzo pożyteczną, że ten dzwon będzie tutaj stał i dzwonił ku przestrodze w jakichś szczególnych chwilach.
Jak powiedział burmistrz Wielunia Paweł Okrasa, miasto ma plan odbudowy części zniszczonej fary i dzwon będzie jej integralnym elementem.
Uroczystość zakończyła się koncertem pieśni operowych w wykonaniu zespołu „Sonori” w Wieluńskim Domu Kultury.

Tekst i foto: ZD