Góra duchowości w Choroniu

Choroń w gm. Poraj. Miejscowość niewielka. Jak wiele innych – ktoś mógłby rzec. Ale w pewnym sensie wyjątkowa. M.in. za sprawą obecności Wspólnoty Małych Braci i Małych Sióstr Baranka, a także funkcjonowania Domu Kapłańskiego prowadzonego przez ks. prałata Mariana Dudę.

– Tworzy się tu taka mała góra duchowości – mówi. – Gościmy wielokrotnie ludzi, którzy szukają chwili ciszy i wytchnienia przy Bogu.

W środę Dom Kapłański odwiedziły Małe Siostry Jezusa z częstochowskiego Zgromadzenia Zakonnego.

– Przepiękny z niezwykłą atmosferą spokoju i modlitwy, której się doświadcza przekraczając tego progu – chwaliła s. Mariola.

Wkrótce miejsc do odwiedzenia w Choroniu będzie więcej, bo w trakcie budowy jest mały klasztor „Światłość Najświętszego Oblicza” Małych Braci Baranka.

– Tych centrów duchowości jest nadal za mało. Chodzi o to, żeby było coraz więcej, bo zależy nam na pogłębianiu duchowości, pogłębianiu wiary – dodał ks. Marian Duda.

A o samym zgromadzeniu można dowiedzieć się więcej za pośrednictwem strony internetowej www.wspolnotabaranka.org. Tam też informacja o tym, jak wesprzeć budowę klasztoru w Choroniu.

ZD / MD