Huragan w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie

7 lipca około godziny 18:30 nad Nadleśnictwem Rudy Raciborskie przeszedł gwałtowny front atmosferyczny, któremu towarzyszyła trąba powietrzna. Uszkodzeniu uległo około 1500 ha lasu, z czego około 800 ha zostało doszczętnie zniszczonych. Leśnicy oszacowali masę drewna do uprzątnięcia na około 300 tys. m3, co w normalnych warunkach stanowi wielkość rocznego pozyskania drewna dla 3-4 nadleśnictw z terenu RDLP w Katowicach.
Leśnicy, przy wsparciu strażaków, natychmiast przystąpili do udrożnienia dróg wojewódzkich i już po około 30 minutach od zdarzenia, rozpoczęła się akcja. Dzięki zaangażowaniu wszystkich sił i środków, w tym specjalistycznego sprzętu będącego w dyspozycji Nadleśnictwa, usunięto złomy i wywroty oraz drzewa pochylone wzdłuż tych dróg, które stwarzały bezpośrednie zagrożenie dla ruchu drogowego.
Nadleśniczy wprowadził okresowy zakaz wstępu do lasu na terenach leśnych pomiędzy miejscowościami: Jankowice, Górki Śląskie, Nędza, Siedliska, Dziergowice i Kuźnia Raciborska. Działanie to jest podyktowane przede wszystkim bezpieczeństwem osób przebywających na terenie poklęskowym.