I Powiatowy Konkurs Wiedzy i Umiejętności „Jestem bezpieczny”

W poniedziałek 23 kwietnia w Szkole Podstawowej w Mstowie odbył się I Powiatowy Konkurs Wiedzy i Umiejętności „Jestem bezpieczny”. Konkurs przeznaczony był dla dzieci i młodzieży szkolnej i miał na celu przekazanie i ugruntowanie w nich podstawowej wiedzy i zasad bezpieczeństwa własnego i innych. Pomysłodawcą konkursu był inspektor BHP mstowskiej szkoły, Waldemar Kieca:
– Oglądając wiadomości w telewizji zobaczyłem i usłyszałem jak mali bohaterowie potrafili wezwać pogotowie czy straż i tym uratować życie wielu osobom. Dlatego chcemy nauczyć dzieci właściwego reagowania na zagrożenia, jakie mogą wystąpić w ich życiu, żeby wezwanie straży czy policji było naturalnym odruchem, nie było traktowane jako czyn bohaterski.
Wielkie walory edukacyjne konkursu podkreślała Wioletta Derda, zastępca dyrektora SP w Mstowie:
– Cieszymy się, że szkoła jest współorganizatorem tak bardzo ważnego konkursu. Dla nas, dla szkoły jest to ogromny priorytet, żeby to bezpieczeństwo zapewnić i ciągle uświadamiać to młode pokolenie jak ważne jest nasze życie i zdrowie. Dzięki tym służbom, które są współorganizatorami tego konkursu, możemy to tym dzieciom zapewnić.
Konkurs zorganizowany został dla trzech kategorii wiekowych: dla oddziałów przedszkolnych, dla klas I-III oraz dla klas IV-VII.
Współorganizatorem konkursu była Gmina Mstów, której wójt Tomasz Gęsiarz, również niezwykle pozytywnie wypowiedział się o pomyśle organizacji tego typu wydarzenia:
– Jest to pierwsze wydarzenie pod hasłem „Jestem bezpieczny”. Do organizacji tego konkursu udało się zaprosić wiele służb, bo tak naprawdę musimy uświadamiać, że za to, że my jesteśmy bezpieczni odpowiada wiele różnych jednostek. Powinniśmy uświadamiać młode pokolenie, że oni czuwają, żebyśmy mogli spokojnie spać i odpoczywać.
Konkurs „Jestem bezpieczny” patronatem honorowym objęła euro poseł Jadwiga Wiśniewska, a dużego wsparcia udzieliła poseł Lidia Burzyńska. Dodatkowo w organizację włączyli się m. in. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Miejska Policji, Starostwo Częstochowskie, Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej, Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie, Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Grupa Jurajska GOPR, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM oraz druhowie z OSP w Mstowie.

Klasyfikacja końcowa konkursu:

Kategoria Sześciolatki
1. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Mstowie
2. Przedszkole w Wancerzowie
3. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Brzyszowie
Kategoria kl. I- III SP
1. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Mstowie
2. Szkoła Podstawowa nr 15 w Częstochowie
3. Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie
Kategoria kl. IV- VII SP
1. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Mstowie
2. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Łojkach
3. Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie

ZD