II Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny

Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Silesia” to wydarzenie wyjątkowe. Jest jednym z nielicznych na świecie festiwali organizowanych przez zawodowy zespół zajmujący się sztuką ludową, w którym uczestniczą wykonawcy – amatorzy, z różnych stron świata. Większość wydarzeń festiwalowych odbywa się w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie, w przepięknym, zabytkowym kompleksie pałacowo- parkowym. Sam Festiwal nie jest wyłącznie wydarzeniem scenicznym. Jego unikalna forma zakłada także przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym. Każdego dnia Festiwalu jego uczestnicy biorą udział w warsztatach prowadzonych przez swoich kolegów z innych zespołów. Dzięki temu lepiej poznają specyfikę folkloru danego kraju, rozwijają swoje umiejętności taneczne, poszerzają horyzonty oraz nawiązują nowe znajomości. Młodzi ludzie mają też okazję do takiego spojrzenia na folklor swojego kraju, który pozwala na jego wykorzystanie poza sceną. Warsztaty odbywają się w olbrzymim namiocie na dziedzińcu pałacowym. W trakcie zajęć uczestnicy pracują także nad wspólnym projektem artystycznym. Jego efekty można podziwiać podczas koncertu finałowego. Wieczory to czas występów artystycznych. Każdy występ zakończony jest nauką tańców pochodzących z danego kraju, a następnie potańcówką. Zarówno koncert, warsztaty, jak i potańcówka są bezpłatne i dostępne dla każdego.

Pierwsza edycja Festiwalu odbyła się w 2016 roku. W Koszęcinie wystąpiły zespoły z Bułgarii i Węgier. Polskę reprezentował zespół z Warszawy.

Tegoroczna, II edycja Festiwalu odbędzie się od 28 sierpnia do 3 września.