III Jurajski Festiwal Kolęd i Pastorałek

Przed nami trzecia edycja Jurajskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek – Łazy 2018 organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Łazach. Do udziału zaproszeni są soliści, zespoły, chóry. Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie festiwalem zaplanowane są dwa dni przesłuchań – 11-12 stycznia 2018. Koncert Laureatów, połączony z wręczeniem nagród, odbędzie się 13 stycznia 2018r., o godzinie 18.00. Festiwal oceniać będzie profesjonalne Jury. Honorowy Patronat nad III edycją Festiwalu objęli: Starosta Powiatu Zawierciańskiego, Burmistrz Łaz, Lokalna Grupa Działania „Perła Jury”, Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie oraz Związek Gmin Jurajskich. Patronat medialny: Echa Łaz, zawiercianskie.pl. Regulamin oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie organizatora www.moklazy.pl w zakładce – Jurajski Festiwal Kolęd i Pastorałek 2018.