Kampanii edukacyjnej ukierunkowanej na poprawę bioróżnorodności

Powiat Częstochowski ogłasza nabór uczestników do „Kampanii edukacyjnej ukierunkowanej na poprawę bioróżnorodności”.

Kampania edukacyjna ukierunkowana na poprawę bioróżnorodności, skierowana jest do mieszkańców Powiatu Częstochowskiego. Program kampanii przewiduje cykl konferencji o tematyce roślin miodo i pyłkodajnych. W 2017 r tematyka kampanii dotyczyć będzie krzewów jagodowych następnie w 2018 r. ziół i kolejno w 2019 r. drzew owocowych. Kampania będzie przygotowana dla ok. 320 osób ( po 20 osób z każdej gminy Powiatu).
Każda konferencja zakończy się testem zdobytej wiedzy podczas konferencji. Uczestnicy kampanii, którzy prawidłowo wypełnią test wiedzy, zostaną nagrodzeni zestawem sadzonek roślin jagodowych miodo i pyłkodajnych. Dodatkowo przewiduje się 3 główne nagrody dla uczestników, którzy wykażą się najlepszą wiedzą. Z uwagi na różnorodność krzewów i różne terminy agrotechniczne krzewy będą przekazywane uczestnikom kampanii etapami.

Zgłoszenia należy przesłać do 20 września 2017r na załączonym formularzu pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9 , 42-200 Częstochowa lub emailowo na adres : odpady@czestochowa.powiat.pl.
Ilość uczestników ograniczona do 20 osób z każdej Gminy. O udziale w Kampanii decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie lub emailowo.

Formularz zgloszeniowy do kampanii