Koła Gospodyń Wiejskich z dofinansowaniem

Tylko w województwie śląskim Koła Gospodyń Wiejskim złożyły ponad 200 wniosków na dofinansowanie działalności do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski te opiewają na kwotę blisko 700 tysięcy złotych.
Wysokość pomocy dla koła zależy od liczby jego członków i wynosi:
3 tys. zł – dla koła liczącego do 30 członków,
4 tys. zł – jeśli koło liczy od 31 do 75 członków,
5 tys. zł – w przypadku, gdy koło tworzy ponad 75 osób.
Wnioski można składać do końca października. W całej Polsce złożono już wnioski na blisko 24,8 mln złotych. W tegorocznym budżecie zarezerwowano 40 mln złotych, które koła gospodyń wiejskich mogą przeznaczyć na swój rozwój. O wsparcie z ARiMR, które jest finansowane z budżetu państwa, mogą ubiegać się koła zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym właśnie przez Agencję. Obecnie figuruje w nim blisko 8 tysięcy kół z całej Polski.

DN

Foto: Z. Derda