Kolejne firmy z województwa śląskiego przystąpiły do programu Karta Dużej Rodziny

karta18 firm i instytucji z województwa śląskiego przystąpiło już do programu Karta Dużej Rodziny, a kolejnych 14 umów wkrótce zostanie podpisanych. Jest to efekt akcji promującej program, którą Śląski Urząd Wojewódzki prowadzi od sierpnia – we współpracy z mediami lokalnymi i samorządami. Jej celem jest rozpowszechnienie informacji na temat Karty Dużej Rodziny i możliwości przystąpienia do niej przez działające w województwie hotele, kopalnie zabytkowe, obiekty turystyczne i rekreacyjne, muzea, obiekty gastronomiczne, handlowe itp.
Na podstawie porozumienia między Wojewodą Śląskim a Ministrem Pracy i Polityki Społecznej, zawartego 6 sierpnia br., to Wojewoda podpisuje umowy z lokalnymi partnerami, przystępującymi do programu Karta Dużej Rodziny.
Karta to ogólnopolski program opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, przyjęty przez rząd 27 maja 2014 r. Jest to system zniżek dla rodzin 3+ – zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Ideą Karty Dużej Rodziny jest ułatwienie rodzinom 3+ dostępu do kultury, aktywnego spędzania czasu oraz obniżenie kosztów codziennego życia.
Warunkiem udziału w programie jest zapewnienie ulg i zniżek, bądź innych dodatkowych uprawnień rodzinom posiadającym Karty Dużej Rodziny. Karta jest dokumentem wydawanym każdemu członkowi rodziny wielodzietnej odrębnie. Z uwagi na cel programu, istotne jest, by oferta przedstawiona przez podmiot umożliwiała korzystanie przez członków rodziny wielodzietnej z ulg osobno, tj. np. wyłącznie przez rodzica lub dziecko, a nie pod warunkiem korzystania z oferty przez całą rodzinę lub określoną liczbę jej członków.
Szczegółowe warunki przystąpienia do programu firmy lub instytucji ustalane są indywidualnie.
Lista firm i instytucji oraz oferowanych przez nie ulg czy zniżek dla rodzin wielodzietnych jest zamieszczana i na bieżąco aktualizowana na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl