Konkurs Poetycki im. Różewicza

festiwal

Miejski Dom Kultury w Radomsku ogłasza VI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Janusza Różewicza, organizowanego w ramach Różewicz Open Festiwal. Konkurs skierowany jest do poetów przed debiutem. Warunkiem uczestnictwa w pierwszym etapie (konkurs jest dwuetapowy) jest nadesłanie zestawu 5 wierszy w czterech egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego, które nie były dotychczas publikowane ani nagradzane. Tematyka utworów jest dowolna. Wiersze muszą być podpisane pseudonimem. Tym samym godłem należy opatrzyć dodatkową kopertę, która powinna zawierać dane, imię i nazwisko, wiek, numer telefonu, adres e-mail oraz krótką informację o autorze. Prace konkursowe należy przysyłać do 31 lipca na adres Miejskiego Domu Kultury w Radomsku, ul. Brzeźnicka 5 z dopiskiem „Konkurs poetycki”. Nagrodą główną jest wydanie tomiku poetyckiego.

Mariusz Siemiński