Łatwiejszy dostęp do biletów Kolei Śląskich

Koleje Śląskie regularnie poszerzają swoją ofertę, starając się trafić do każdej grupy klientów. Od pewnego czasu regionalny przewoźnik dodał do swojej sieci sprzedaży biletów nowe punkty. O nowej ofercie mówi Magdalena Iwańska z Kolei Śląskich:
– Od 9 października bilety na przejazdy Kolejami Śląskimi można kupić między innymi w salonikach prasowych Kolporter. Stanowią one, obok tzw. Punktów na mieście, kolejne miejsca, które usytuowane są w przestrzeni miejskiej i w których jednocześnie można zakupić nasze bilety. Informujemy, że nie wszystkie saloniki prasowe są w pełni przygotowane do sprzedaży biletów, ale jesteśmy przekonani, że niebawem się to zmieni. Prosimy więc pasażerów o cierpliwość.
Lokalizacje saloników prasowych można znaleźć na stronie internetowej Kolportera.

ZD