Miasto Radomsko nagrodzone w Cannes

Prezydent Miasta Radomsko Jarosław Ferenc odebrał 14 marca br. w Cannes we Francji nagrody w rankingu „Polskich Miast Przyszłości 2017/18”, które przyznała Radomsku redakcja magazynu fDi.

To wydawnictwo i portal internetowy kierowane do inwestorów, należące do grupy Financial Times. Wręczenie wyróżnień odbyło się podczas uroczystej gali towarzyszącej największym w Europie targom inwestycyjnym MIPIM. Real Estate Expo.

W najnowszym rankingu Polskie Miasta Przyszłości 2017/18, opracowanym przez fDi Intelligence oceniano miasta w pięciu kategoriach: potencjał ekonomiczny, kapitał ludzki i jakość życia, efektywność kosztowa, komunikacja oraz atrakcyjność dla biznesu. Badaniu poddanych zostało pięćdziesiąt jednostek samorządu terytorialnego z całego kraju.

W najnowszej publikacji fDi Radomsko po raz pierwszy okazało się najlepsze w rankingu dotyczącym najbardziej efektywnych kosztowo miast o podobnej wielkości. Radomsko znalazło się także na pierwszej pozycji wśród ogółu miast badanych w rankingu.

Financial Times badał również, w których miastach są najlepsze perspektywy do inwestowania. W tym rankingu Radomsko pojawiło się w pierwszej piętnastce.

Nigdy wcześniej nie byliśmy w pierwszej piętnastce. Należy zauważyć, że w rankingu tym zwyciężył Wrocław, który jest ogromnym i bardzo nowoczesnym miastem. Tym bardziej cieszy obecność Radomska na liście miast o najlepszych perspektywach  – podkreśla prezydent Jarosław Ferenc

Przy opracowaniu rankingu specjaliści fDi wykorzystali internetowe narzędzia fDi Markets oraz fDi Benchmark. Jednostki samorządu terytorialnego mogły osiągnąć maksymalnie 10 punktów ważonych w każdej z pięciu branych pod uwagę kategorii. Pod uwagę brano zarówno dane ilościowe, jak i jakościowe.

Informacja UM