Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak w województwie śląskim

Fot. gov.pl

Spotkaniami z przedsiębiorcami i samorządowcami wypełniony był program wizyty minister Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak w województwie śląskim. 6 lipca szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej odwiedziła Bobrowniki i Katowice. Rozmowy dotyczyły tego, jak korzystać z antykryzysowych, finansowanych z funduszy unijnych narzędzi przygotowanych przez ministerstwo.

W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z poszczególnymi instytucjami opracowaliśmy Funduszowy Pakiet Antywirusowy. To narzędzia uzupełniające rządową tarczę antykryzysową, dzięki którym będzie możliwa poprawa kondycji polskiej gospodarki zmagającej się ze skutkami pandemii. Wiemy, że musimy działać szybko i skutecznie – przypomniała minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Funduszowy Pakiet Antywirusowy to zmiany w prawie polskim i unijnym oraz fundusze na wsparcie przedsiębiorców i samorządowców w niwelowaniu skutków pandemii. Specustawa funduszowa, która została przyjęta w kwietniu, umożliwia między innymi bardziej elastyczne wykorzystywanie środków unijnych i przesuwanie części z tych funduszy na działania antykowidowe. Do tej pory w ramach Funduszowego Pakietu Antywirusowego wygospodarowano 14 miliardów złotych.

Pieniądze unijne na walkę z koronawirusem i jego gospodarczymi skutkami w województwie śląskim pochodzą z programów krajowych (Program Inteligentny Rozwój, Program Wiedza Edukacja Rozwój, Program Polska Cyfrowa, Program Infrastruktura i Środowisko) oraz z regionalnego programu operacyjnego. Fundusze zostały przeznaczone na ochronę zdrowia, wsparcie przedsiębiorców, zakup komputerów do zdalnej nauki dla szkół i działalność placówek opieki całodobowej dla dzieci i dorosłych.

Źródło: gov.pl