Młodzi plastycy wybrani

Wojewódzka Komisja Konkursowa VII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci odbywającego się pod hasłem „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa” organizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wyłoniła zwycięzców tegorocznych eliminacji z terenu województwa śląskiego. W ramach wojewódzkiego etapu konkursu, do siedziby Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie wpłynęło 679 prac plastycznych dzieci z 87 szkół podstawowych, znajdujących się na terenach wiejskich.

Komisja, w skład której wchodzili pracownicy Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie, Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie oraz Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach i częstochowskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach wybrała 6 najlepszych prac w dwóch grupach wiekowych i dodatkowo wyróżniła 14 autorów. 36 nadesłanych prac nie spełniało kryteriów konkursu: brakowało formularza zgody lub podpisu opiekuna, miały nieprawidłowy format bądź autor był już laureatem etapu ogólnopolskiego. Ocenie poddano 643 prace plastyczne.
W I grupie wiekowej, czyli młodych artystów uczęszczających do szkoły podstawowej w przedziale od zerówki do III klasy, napłynęło 347 prac (oceniono 319). Pierwsze miejsce w tej grupie przyznano Karolinie Szmigiel z Zawad uczęszczającej do II klasy w Gminnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Popowie. Drugie miejsce otrzymał Sebastian Borys
z II klasy Szkoły Podstawowej w rodzinnej Żabnicy, trzecie – Tomasz Pietrucha mieszkający w Skrzydłowicach, uczący się w I klasie Szkoły Podstawowej w Kośmidrach.
W tym przedziale wiekowym przyznano także 7 wyróżnień. Otrzymali je: Maja Brzozowska z I klasy Szkoły Podstawowej w Nieradzie, Julia Ociepa z I klasy Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Zielonej, Łukasz Rek z III klasy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogrzebieniu, Paulina Ziubrzycka z II klasy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Poniszowicach, Bartosz Mandera z III klasy
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rzuchowie, Jessica Witek z III klasy w Zespole Szkół w Krzanowicach, Wiktoria Serwińska z II klasy w Szkole Podstawowej w Węglowicach. W drugiej grupie wiekowej, uczniów uczęszczających do klas w przedziale od IV do VI, napłynęły 332 prace (oceniono 324).
Pierwsze miejsce przyznano Dorocie Świerczek z Krzanowic uczącej się w IV klasie Zespołu Szkół w Krzanowicach. Drugie – Justynie Wiącek z Krzyżanowic uczącej się w IV klasie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżanowicach, trzecie – Julii Urbaś z Simoradza uczęszczającej do VI klasy filii w Siemoradzu Szkoły Podstawowej w Dębowcu.
Także w tej grupie wiekowej przyznano 7 wyróżnień.
Otrzymali je: Dawid Urbas z V klasy w Zespole Szkół w Krzanowicach, Igor Żuk z IV klasy w Zespole Placówek Oświatowych w Boronowie, Kamil Kulak z IV klasy w Szkole Podstawowej im. A. Szklarskiego w Koziegłowach, Alicja Masiarek z IV klasy w Szkole Podstawowej Fundacji „Elementarz” w Dzibicach, Julia Piosek z VI klasy w Publicznej Szkole Podstawowej w Pawonkowie, Wiktoria Pawełek z IV klasy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kobyli, Angelika Rak z IV klasy Zespołu Szkół w Dąbrowie Zielonej.

W tegorocznej edycji Konkursu uczestniczyło z całego kraju 34 tys. 332 uczniów z 2 tys. 642 wiejskich szkół podstawowych. Do etapu centralnego zakwalifikowano 96 prac plastycznych w wymienionych już kategoriach wiekowych. Komisja oceniła je nie tylko pod względem walorów estetycznych, ale też trafności zobrazowania idei konkursu i jego przesłania.
Uroczyste podsumowanie Konkursu odbędzie się 14 czerwca br. w Sali Kolumnowej Sejmu RP. Swoją obecnością zaszczycą je nie tylko przedstawiciele organizatorów i patronów, ale przede wszystkim laureaci wraz z rodzinami i przedstawicielami szkół.
Dodatkową atrakcją tego dnia będzie zwiedzanie z przewodnikiem gmachu Sejmu oraz udział w warsztatach edukacyjnych zorganizowanych przez firmę Bayer Crop Science. Laureaci Konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, PIP, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, patronów medialnych Konkursu oraz firmy współpracujące.

Starszy Post