Modernizacja linii elektroenergetycznej w Olsztynie

olsztym

Na terenie gminy Olsztyn prowadzone są prace związane z modernizacją linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Tucznawa – Rogowiec, Joachimów – Rogowiec 3. Celem podjętej inwestycji jest poprawa stanu technicznego linii, która po okresie długotrwałego użytkowania wymaga remontu. Za realizację przedsięwzięcia odpowiedzialne są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.