Najpopularniejsze imiona w Radomsku to Julia i Antoni

Urząd Stanu Cywilnego w Radomsku podsumował 2017 rok. Pracownicy urzędu w krótkiej statystyce przedstawili m.in. liczbę rejestracji urodzeń, zgonów i małżeństw.

W minionym roku w Radomsku urodziło się 1081 dzieci, czyli o 279 dzieci więcej niż w 2016 roku. Zawarto 272 związki małżeńskie, zmarło natomiast 987 mieszkańców Radomska.

Urząd Stanu Cywilnego w Radomsku sporządził akty urodzenia dla 549 dziewczynek oraz 532 chłopców. Liczba obejmuje dzieci urodzone w Radomsku oraz dzieci, dla których akty wprowadzone zostały do systemu na podstawie dokumentów zagranicznych. Najwięcej aktów urodzeń sporządzono w maju (111), najmniej w kwietniu (66). Najwięcej aktów małżeńskich sporządzono w sierpniu (39), a najmniej w marcu (6). Najwięcej aktów zgonów sporządzono w styczniu (142), najmniej w lipcu (60).

Najpopularniejsze imiona w minionym roku to: żeńskie: Julia (34), Zuzanna (28), Maja (28), Natalia (26), Amelia (25), Lena (25), męskie: Antoni (39), Wojciech (22), Szymon (21), Jakub (21), Kacper (20), Igor (18)

W 2017 roku na podstawie prawomocnych orzeczeń sądów okręgowych naniesiono 119 wzmianek dotyczących rozwiązania małżeństwa przez rozwód oraz 3 wzmianki dotyczące separacji małżeństwa. Udzielono 11 ślubów z cudzoziemcami (śluby konkordatowe, cywilne) obywatelstwa słowackiego, łotewskiego, brytyjskiego, włoskiego, ukraińskiego, albańskiego i egipskiego. Udzielono 102 śluby cywilne w tym 4 śluby poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego (były to restauracje znajdujące się w mieście Radomsko i na terenie gminy Radomsko) natomiast 146 ślubów konkordatowych udzielono na terenie radomszczańskich parafii oraz parafii znajdujących się na terenie gminy Radomsko.

W 2018 czworo mieszkańców Radomska będzie obchodzić jubileusz 100. rocznicy urodzin.