Nie parkuj „tira” na chodniku

tir

Zawierciańscy policjanci przypominają o zakazie parkowania dużych ciężarówek w obszarze zabudowanym. Pozostawienie „tira” na chodniku przed prywatną posesją lub na poboczu osiedlowej drogi jest wykroczeniem, za które kierowca może otrzymać punkty karne i mandat. Przepisy ruchu drogowego dokładnie określają miejsca, w których postój pojazdów jest zabroniony.Zatrzymywanie i postój pojazdów reguluje Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym. (Dz.U. 2012 poz. 1137). Zgodnie z art. 49 powyższej ustawy zabrania się postoju: w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególności do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej; w miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu; przed i za przejazdem kolejowym, po obu stronach drogi, na odcinku od przejazdu kolejowego do słupka wskaźnikowego z jedną kreską; w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu; na obszarze zabudowanym, pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 t lub o długości przekraczającej 12 m, poza wyznaczonymi w tym celu parkingami. Kierowca łamiący powyższy przepis musi liczyć się mandatem w wysokości od 200 do 300 złotych oraz 1 punktem karnym.