Ochrona Warty w Mstowie

logo

Na terenie gminy Mstów działalność rozpoczęło Mstowskie Stowarzyszenie Promocji i Ochrony Rzeki Warty. Jego zadaniem będzie m.in. promocja gminy związana z organizacją zawodów wędkarskich „Święto Szczupaka” i „Młody Wędkarz”. Członkowie stowarzyszenia mają też przekonywać dzieci i młodzież o tym, że wędkarstwo może być doskonałym sposobem spędzania wolnego czasu. Część środków pozyskanych przez organizację zostanie przeznaczona na zarybianie i odbudowę populacji rybostanu w rzece Warcie.

Stowarzyszenie będzie współpracowało z Gminą Mstów, PZW Częstochowa, Kołami Wędkarskimi i innymi organizacjami na rzecz ochrony środowiska naturalnego.