Olsztyn może znów stać się miastem

Rada Gminy Olsztyn podjęła uchwałę, dzięki której możliwe będzie rozpoczęcie procedur związanych z odzyskaniem praw miejskich przez Olsztyn.

Uchwała ta została podjęta na ostatniej sesji Rady, która zwołana została 25 lutego. O szczegółach procedury odzyskania praw miejskich mówi Tomasz Kucharski, wójt Gminy Olsztyn.

– Wójt, razem z powołanym w tym celu komitetem, podjęli inicjatywę, związaną z odzyskaniem praw miejskich przez Olsztyn. Jej efektem była uchwała Rady, która znajduje się obecnie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Z chwilą, kiedy stanie się prawomocna, ogłosimy konsultacje społeczne, a później podejmiemy kolejną uchwałę i będziemy występować za pośrednictwem wojewody do Rady Ministrów o przywrócenie praw miejskich Olsztynowi.

Wójt wyjaśnia również, dlaczego Gmina Olsztyn zamierza ubiegać się o odzyskanie praw miejskich.

– Dostrzegamy w tym szansę na dalszy rozwój oraz otrzymanie dodatkowych środków dla małych miast, jednocześnie nie odbierając sobie możliwości otrzymania środków jak dla obszarów wiejskich. Ponadto nie dość, że cieszylibyśmy się większym prestiżem, to jeszcze byłoby to zadośćuczynienie za naszą historię.

Olsztyn stracił prawa miejskie w 1870 roku, kiedy to car Aleksander Romanow ukarał mieszkańców miejscowości za udział w powstaniu styczniowym. Kolejna uchwała, której efektem ma być skierowanie wniosku do Rady Ministrów w tej sprawie, ma zostać podjęta pod koniec marca.

MSI

Fot.: polskieszlaki.pl