Oświadczenie poseł PE Jadwigi Wiśniewskiej

Oświadczenie Jadwigi Wiśniewskiej, poseł do PE ws. misji Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia PE do Polski (22-24 maja 2017 r.)

W związku z tym, że harmonogram misji Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM) do Polski łamie fundamentalną dla Parlamentu Europejskiego zasadę pluralizmu światopoglądowego nie biorę udziału w tym wydarzeniu.

Oświadczam, że przed rozpoczęciem misji zgłaszałam szereg propozycji, których celem było polityczne zrównoważenie programu wizyty, niestety zostały one odrzucone, a ostateczny kształt misji przewiduje niemal wyłącznie spotkania z reprezentantkami lewicowych i skrajnie lewicowych ugrupowań feministycznych. Ponadto, za niedopuszczalne uważam odrzucenie propozycji spotkań z prawicowymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego.

W obecnym kształcie plan wizyty Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia w Warszawie odpowiada programowi zjazdu radykalnych ugrupowań feministycznych, a nie zbilansowanemu politycznie spotkaniu, którego celem jest zapoznanie się z realiami życia kobiet w Polsce. Z powyższych względów jestem zmuszona do rezygnacji z udziału w tym wydarzeniu.