Oświetlenie uliczne na Osiedlu Sportowców w Żarkach

szkola

Do końca czerwca bieżącego roku ma zostać wykonane oświetlenie uliczne, na tzw. osiedlu Sportowców, czyli wzdłuż działek znajdujących się z tyłu Szkoły Podstawowej w Żarkach. Zadanie wykona firma ETEC Sp. z o.o. z Olkusza wyłoniona w ramach przetargu. Wartość zadania wynosi 128 209,15 zł brutto. Umowa na realizację prac już została podpisana informuje burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski. Jest to jedno z szeregu zadań inwestycyjnych, do których przystępujemy w tym roku. Został już ogłoszony przetarg na przebudowę dróg gminnych w Żarkach stanowiących połączenie drogi wojewódzkiej nr 793 z drogą wojewódzką 789 – przebudowa ciągu ulic: Kościuszki, Poprzecznej, Armii Krajowej, Żwirki i Wigury. Termin zgłaszania ofert upływa 10 lutego.