Panel dyskusyjny „Kiedy Katowice były Stalinogrodem”

14 marca o godz. 17.00 w Przystanku Historia Centrum Edukacyjnym IPN, przy ul. św. Jana 10 (III p) odbędzie się panel dyskusyjny „Kiedy Katowice były Stalinogrodem”, który inaugurował będzie cykl spotkań naukowców dotyczących tematyki projektu I was citizen of Stalin town („Byłem mieszkańcem miasta Stalina”). Wszystkie osoby zainteresowane tematem będą miały okazję wziąć udział w dyskusji.