Podsumowanie projektu „Pamiętamy, dziękujemy za solidarność z »Solidarnością«”

Andrzej Rozpłochowski, prezes Porozumienia Katowickiego 1980 – Stowarzyszenia na Rzecz Pamięci oraz Przemysław Miśkiewicz, przewodniczący Stowarzyszenia Pokolenie serdecznie zapraszają na uroczyste podsumowanie projektu „Pamiętamy, dziękujemy za solidarność z »Solidarnością«”, które odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2017 r. o godzinie 17.00 w Katowicach, przy ul. Mikołowskiej 32, na terenie parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła

W programie:

Uroczysta msza św. celebrowana przez Metropolitę Katowickiego ks. arcybiskupa Wiktora Skworca w intencji ofiarodawców i organizatorów pomocy dla regionu śląsko-dąbrowskiego w latach stanu wojennego i po jego zakończeniu (kościół p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach).

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej działalności Biskupiego Komitetu Pomocy Uwięzionym i Internowanym (budynek probostwa parafii św. Apostołów Piotra i Pawła).

Wernisaż wystawy „Solidarni z Solidarnością. Wsparcie dla Solidarności śląsko-dąbrowskiej w latach 1981–1989” oraz prezentacja publikacji towarzyszącej wystawie autorstwa Jana Jurkiewicza (Dom Parafialny).

Premiera filmu dokumentalnego „Solidarni z Solidarnością” w reżyserii Adama Turuli. (Dom Parafialny)

Spotkanie połączone z refleksjami uczestników wydarzeń sprzed lat oraz realizatorów projektu „Pamiętamy, dziękujemy…” (Dom Parafialny)

Pomysłodawca i organizator projektu „Pamiętamy, dziękujemy za solidarność z Solidarnością”: Porozumienie Katowickie 1980 –Stowarzyszenie na Rzecz Pamięci.