Policjant CBŚP z zarzutami

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie skierowała do Sądu w Lublińcu akt oskarżenia przeciwko funkcjonariuszowi Centralnego Biura Śledczego Policji Tomaszowi T. Akt oskarżenia dotyczy przyjęcia przez niego korzyści majątkowych w wysokości co najmniej 30 tysięcy złotych w postaci paliwa oraz wyrobów wędliniarskich. Szczegóły sprawy wyjaśnia rzecznik częstochowskiej prokuratury, Tomasz Ozimek:
– Do tych zdarzeń miało dojść na terenie Powiatu Lublinieckiego w latach 2012-2017. Ponadto w akcie oskarżenia prokurator zarzucił Tomaszowi T. przekroczenie uprawnień służbowych przez ujawnienie informacji ze śledztwa, które było prowadzone w 2006 roku w Prokuraturze Rejonowej w Lublińcu. Funkcjonariusz policji miał ujawnić tę informację ze śledztwa w zamian za anulowanie pożyczki pieniężnej w wysokości 1 tys. złotych. W toku śledztwa podejrzany częściowo przyznał się do zarzucanych mu przestępstw.
Początkowo podejrzany był zatrzymany w areszcie, po dwóch miesiącach tymczasowe aresztowanie zamieniono na poręczenie majątkowe w wysokości 50 tys. złotych. Tomasz T. ma też zakaz opuszczania kraju. Zarzucane oskarżonemu przestępstwa są zagrożone karą pozbawienia wolności do lat dziesięciu.

ZD