Pomoc żywnościowa poszła w teren

paczki

Pierwsi beneficjenci otrzymali żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020. Pierwsze partie produktów z Banku Żywności w Częstochowie trafiły już do gmin powiatu częstochowskiego. Łącznie do potrzebujących trafi do końca stycznia ok. 320 ton żywności. Przy realizacji Programu Bank Żywności w Częstochowie współpracuje z ponad 30 gminami. Najwięcej żywności trafi do mieszkańców Częstochowy. Dystrybucja produktów w naszym mieście rozpocznie się 5 stycznia.
Bank Żywności w Częstochowie będzie przekazywał żywność do częstochowskich organizacji pozarządowych, które będą ją wydawać w 9 punktach na terenie miasta.

Aby otrzymać żywność w ramach unijnego programu, należy zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej w celu otrzymania skierowania do udzielenia pomocy. Ośrodki pomocy społecznej będą kierować swoich podopiecznych do organizacji, które prowadzą dystrybucję produktów z Banku Żywności w Częstochowie. Wsparcie żywnościowe otrzymają osoby indywidualne oraz rodziny, które z powodu niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie pełnowartościowego posiłku.