Prawnik pomoże związkowcom

Typicalbusyoffice20050109

NSZZ „Solidarność” zorganizuje dyżury prawnika, który będzie wspierał związkowców. Dyżury będą się odbywały w każdy pierwszy i trzeci czwartek miesiąca. Prawnik będzie przyjmował związkowców w lublinieckim biurze NSZZ „Solidarność” przy ul. Piłsudskiego.

Pierwszy dyżur odbędzie się wyjątkowo w czwarty czwartek miesiąca bieżącego, czyli 26 lutego. Dyżury zawsze będą odbywać się między godz. 14.00 a 16.00.

Wkrótce zostaną uruchomione również dyżury związkowego prawnika w Myszkowie.