Prezentacja książki o Mstowie

mstow

W niedzielę (4 maja) w Klasztorze Kanoników Regularnych Laterańskich w Mstowie zaprezentowano publikację pt: „Mstów, Miasto, Klasztor, Parafia na przestrzeni wieków”. Książka jest pracą zbiorową pod redakcją ks. prof. Kazimierza Łataka i owocem sympozjum zorganizowanego w 2012 r. w osiemsetną rocznicą zjazdu biskupów polskich w Mstowie. Promocji książki towarzyszyła Msza św. z udziałem m.in. abpa Stanisława Nowaka oraz Opata Generalnego Kanoników Regularnych Laterańskich z Rzymu Giuseppe Cipolloniego. Publikacja stanowi bogatą syntezę historii Mstowa, jego dziejów i ludzi związanych z klasztorem, parafią i miastem.