Program operacyjny kapitał ludzki w woj. śląskim

kapital_ludzki

Ponad 4 tysiące umów i 3,5 mld zł, 375 tys. osób uczestniczących w projektach – to efekty realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie śląskim
Dzięki EFS ponad 18 tys. mieszkańców śląskiego otrzymało bezzwrotną dotację na założenie własnej firmy, a prawie 82 tys. pracujących zakończyło udział w projektach szkoleniowych, co w bardzo dużym stopniu pozwoliło na reorganizację śląskiego rynku pracy.

Szczególną grupą docelową objętą interwencją PO KL są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym – do tej pory w projektach uczestniczyło 24 tys. osób posiadających ten status, z czego 4 tys. to osoby z niepełnosprawnościami.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki wspiera również oddolne inicjatywy lokalne na rzecz integracji i edukacji społeczności lokalnych – do tej pory zrealizowano ich ponad 1200. Tak zwane „małe granty” umożliwiały zwiększenie dostępu do edukacji na obszarach wiejskich, pozwalały kultywować tradycję, łączyć pokolenia i podtrzymywać kulturowe dziedzictwo.