Przyjdź Duchu Święty – sakrament bierzmowania w Mstowie

13 kwietnia w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Mstowie, w trakcie Mszy św. o godz. 18:00, młodzież z parafii w Mstowie i Podwyższenia Krzyża Świętego w Koninie przyjęła sakrament bierzmowania. 57 młodych ludzi zostało naznaczonych znamieniem Ducha Świętego, by mogli mężnie wyznawać wiarę. Dary mądrości, rozumu, rady, męstwa, pobożności, umiejętności i bojaźni Bożej wypraszał u Boga bp senior Antoni Długosz, który przewodniczył uroczystości:
– Pan Jezus kapitalnie rozwiązuje problem dotyczący wspólnoty Kościoła – w sakramencie chrztu rodzice i chrzestni decydują o zobowiązaniach, które ma realizować dziecko i starają się je wdrażać w to wszystko. Ale Pan Jezus nie chce mieć w Swojej wspólnocie osób zniewolonych. Zostawia sakrament bierzmowania, gdzie już bez pośredników, ale sami kandydaci do tego sakramentu wyrażają prośbę o to, aby Duch Święty zstąpił na nich oraz żeby postępowali tak, jak naucza Pan Jezus. I o to będę się modlił w tej Mszy św., żeby to do czego się zobowiążą realizowali aż do końca swojego życia.
Młodzież przygotowywała się do sakramentu bierzmowania przez 3 lata pod okiem katechetek oraz ks. Rafała Przestrzelskiego CRL:
– Bierzmowanie to wielka łaska, ale trzeba się do niej przygotować. To przygotowanie trwało aż trzy lata i obejmowało formację intelektualna i duchową, uczestnictwo w nabożeństwach, w Mszach św., rekolekcjach. Staraliśmy się, żeby młodzi doświadczyli żywego Chrystusa w Kościele. Nie jest to łatwe, bo wiele różnego rodzaju zagrożeń na nich czyha. Oni są w dość trudnym wieku. To wszystko powoduje, że młodzi mogą być trochę zmieszani. Dlatego przywołujemy pomoc Ducha Świętego, żeby im pomógł w ich życiu, żeby umocnił ich siedmioma darami i żeby potrafili się w tym świecie odnaleźć.
Na zakończenie uroczystości każdy z przystępujących do bierzmowania otrzymał z rąk bp. Antoniego Długosza krzyż oraz tekst Ewangelii wg. św. Łukasza.

ZD