Radomsko: Można ubiegać się o dofinansowanie

 

aktual8238_1Od 1 lutego 2014 roku można składać wnioski w ramach realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami II” przyjętego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Program trwa do 31 grudnia 2014 roku.

Celem programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Ze środków przeznaczonych na realizację programu udzielona może być pomoc w ramach:
1. obszaru A – na wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny,
2. obszaru B – na likwidację barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
3. obszaru C – na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
4. obszaru D – na likwidację barier transportowych,
5. obszaru E – na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
6. obszaru F – na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej,
7. obszaru G – na finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Beneficjentami programu mogą być m.in. organizacje pozarządowe w wyznaczonych obszarach.

Szczegóły programu na stronie www.pfron.org.pl

źródło: UM Radomsko