Radomsko we współpracy z UJD

W poniedziałek, 8 lipca 2019 r. w „Starterze Radomsko” odbyła się konferencja prasowa, podczas której prezydent Radomska Jarosław Ferenc i rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie Anna Wypych-Gawrońska podpisali List intencyjny. W ten sposób zapoczątkowali nową, bardziej sformalizowaną współpracę Radomska z częstochowską uczelnią, zobowiązując się do zwiększenia intensywności i efektywności działań w zakresie wsparcia i promocji przedsiębiorczości oraz gospodarczego rozwoju Radomska.

Obszary tego partnerstwa dotyczą ściśle oświaty, ale także zacieśnienia współdziałania na płaszczyźnie oświaty i biznesu. Przewidują promocję miasta i Uniwersytetu na poziomie szkół ponadgimnazjalnych; organizację warsztatów, konferencji, szkoleń i innych wydarzeń;
starania Uniwersytetu i wsparcie Radomska w dostosowaniu kierunków studiów do zapotrzebowania lokalnej gospodarki, tworzeniu prac dyplomowych i analiz naukowych z zakresu gospodarki, a także pomoc absolwentom uczelni ze strony Startera Radomsko w znalezieniu pracy na terenie Miasta Radomsko oraz w założeniu własnej działalności gospodarczej.

źródło: radomsko.pl