Radomsko: zachodnia obwodnica miasta dostępna w całości

DCIM100GOPRO

Dobra wiadomość dla wszystkich kierowców przejeżdżających przez Radomsko. Już jutro, 31 października, samochody pojadą na całej długości zachodniej obwodnicy miasta – od ronda przy ul. Brzeźnickiej do ronda przy ul. Narutowicza. Po zakończeniu wszystkich procedur związanych z przekazaniem obwodnicy i udostępnieniem jej dla ruchu kołowego usunięte zostaną zapory, umożliwiając tym samym poruszanie się pojazdów na całej długości drogi.

Projekt „Budowa zachodniej obwodnicy miasta Radomska o długości 6554 m – odcinek A-C-F, od ul. Brzeźnickiej przez istniejące rondo „C” do ul. Sucharskiego, oraz odcinek F-L od ul. Sucharskiego do ul. Narutowicza” współfinansowany był kwotą 35 699 769,70 zł, pozyskaną ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

Źródło, fot: UM Radomsko