Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Karolinie

Urząd Gminy Rędziny ogłosił przetarg na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Karolinie. Inwestycja, której zakończenie planowane jest na jesień 2019 roku, jest niezbędna dla przyjęcia ścieków z kolejnych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej, planowanych do budowy w przyszłości.

Pod koniec lutego urząd ogłosił przetarg na budowę mechaniczno – biologicznej oczyszczalni o przepustowości 2000 m3/ dobę. Dla porównania obecnie funkcjonujący obiekt, wybudowany kilka lat temu, dysponuje przepustowością tylko 300 m3/dobę. Już teraz bliski jest osiągnięcia tej granicy, a przecież trwa rozbudowa sieci kanalizacyjnej, więc niebawem ścieków przybędzie.

– Nowa oczyszczalnia będzie w stanie przerobić ścieki z całej gminy. Mając instalację o tak dużych mocach przerobowych, po zakończeniu tej inwestycji możemy spokojnie skupić się na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej – mówi wójt Paweł Militowski.

Termin składania ofert przetargowych wyznaczono na 15 marca. Na ukończenie budowy, wyłoniony w postępowaniu wykonawca będzie miał czas do 30 października 2019 roku.

Nowszy Post