Ruszają kolejne inwestycje drogowe w Zawierciu

znak

W najbliższym czasie miasto wyremontuje kolejne drogi i chodniki. Remontu doczekają się ulice: Gromadzka, Solna, Kmicica, Puchacza oraz chodnik przy ul. Krzywej. Przebudowa ul. Gromadzkiej warta jest ponad 243 tys. zł. W ramach inwestycji wykonana zostanie nawierzchnia z kostki brukowej betonowej oraz wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa. Zakończenie prac przewidziano na połowę czerwca br. Przebudowa ul. Solnej wraz z odwodnieniem także zakończy się połowie br. W ramach inwestycji wykonana zostanie nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, a wjazdy do posesji – z kostki brukowej. W ramach odwodnienia ulicy powstanie kanał z rur PCV o średnicy 200 mm, studnie chłonne oraz studzienki ściekowe betonowe. Koszt prac to ponad 419 tys. zł.  W ramach przebudowy ulicy Kmicica nawierzchnia wykonana zostanie z asfaltu, a chodniki z kostki betonowej brukowej. W ramach odwodnienia wykonane zostaną kanały z rur PCV oraz studzienki betonowe. Wartość tego zadania to ponad 884 tys. zł.  Nawierzchnia ulicy Puchacza powstanie z kostki brukowej betonowej, będą nowe chodniki oraz krawężniki. W ramach budowy kanalizacji deszczowej wykonane zostaną kanały z rur PCV oraz studnie rewizyjne. Wartość inwestycji wyniesie ponad 289 tys. zł. Przebudowa chodnika przy ul. Krzywej zakończy się pod koniec czerwca br., a wartość inwestycji wynosi ponad 298 tys. zł. W ramach zdania nawierzchnia wykonana zostanie z kostki brukowej betonowej oraz z asfaltu.

źródło: UM Zawiercie