Samorządowe Oskary już rozdane!

LAUREACI

Znamy już laureatów XVII edycji Nagrody im. Grzegorza Palki. Dziś (19 października) w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie wręczono nagrody w dziedzinie działalności ogólnopaństwowej, w dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym oraz w kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym. Wśród nagrodzonych znalazł się wójt gminy Rudniki Wieluńskie Andrzej Pyziak, który otrzymał wyróżnienie za działania na rzecz rozwoju gminy w czasie sześciu kadencji samorządu terytorialnego.

Oto nazwiska laureatów:

W dziedzinie działalności ogólnopaństwowej:
1. Zygmunt Berdychowski – przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego
– za wprowadzenie do debaty publicznej tematyki regionalnej i samorządowej poprzez organizację Forum Ekonomicznego i Forum Regionów.

W dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym:

1. Wojciech Murdzek – prezydent Świdnicy
– za oparcie działań społecznych i gospodarczych o nauczanie patrona piasta – Świętego Jana Pawła II oraz za organizowanie Kongresu Regionów.
2. Andrzej Pietrasik – burmistrz Płońska
– za innowacyjne rozwiązania w gospodarce komunalnej oraz działalność na forum Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju.

W kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym:

1. Wojciech Buczak – przewodniczący Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego
– za działania na rzecz rozwoju województwa podkarpackiego, szczególnie w zakresie infrastruktury i miejsc pracy.
2. Józef Michalik – starosta powiatu lubaczowskiego
– za działania w zakresie rozwoju społeczno–gospodarczego, przede wszystkim na terenach wiejskich.

Ponadto Kapituła zdecydowała przyznać 8 wyróżnień.

Wyróżnienia otrzymali:

1. Arseniusz Finster – burmistrz miasta Chojnice
– za realizację projektów dotyczących rewitalizacji miasta.
2. Andrzej Pyziak – wójt gminy Rudniki
– za działania na rzecz rozwoju gminy w czasie sześciu kadencji samorządu terytorialnego.
3. Józef Swaczyna – starosta powiatu strzeleckiego
– za działania dla rozwoju idei samorządności w województwie opolskim.
4. Gabriel Tobor – burmistrz miasta Radzionków
– za działania na rzecz rozwoju miasta, szczególnie w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego.
5. Bogusław Waksmundzki – przewodniczący Rady Euroregionu Tatry, członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego
– za działania na rzecz współpracy polsko–słowackiej w ramach Euroregionu Tatry i Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Tatry.
6. Zbigniew Walczak – wójt gminy Gniewino
– za działania na rzecz rozwoju infrastruktury, szczególnie w zakresie infrastruktury sportowej.
7. Janusz Welenc – starosta powiatu żuromińskiego
– za działania na rzecz rozwoju społecznego i infrastrukturalnego powiatu.
8. Jan Leszek Wiącek – burmistrz Wołczyna
– za inicjowanie wielu ważnych inwestycji z dużym udziałem środków europejskich.

Nagroda im. Grzegorza Palki jest najbardziej prestiżowym wyróżnieniem samorządowym w Polsce.
– Nagroda im. Grzegorza Palki ma upamiętnić Grzegorza Palkę, czyli pierwszego prezydenta Łodzi w odrodzonym polskim samorządzie. Był to niezwykle kompetentny, uczciwy, prawy człowiek, który tragicznie zginął w wypadku samochodowym. Strata po nim była olbrzymia, więc z jednej strony chcemy tą nagrodą upamiętnić jego dzieło, jego życie, natomiast z drugiej – nagroda ta ma uhonorować osoby, które mają jakiś istotny wkład w rozwój polskiej samorządności – zaznacza Tadeusz Wrona, prezes Ligi Miejskiej.

W części artystycznej uroczystości wystąpił wybitny pianista i kompozytor, laureat Nagrody GRAMMY w 2014 roku, Włodek Pawlik.