Statuetka „Euro-Powiat” dla powiatu częstochowskiego

statuetka

Powiat częstochowski został laureatem śląskiej edycji plebiscytu „Euro – Powiat” organizowanego przez Fundację Gospodarczą „Euro-Partner”. Powiat otrzymał statuetkę i certyfikat potwierdzający, że spełnia on wymogi najlepszych powiatów Unii Europejskiej.

Nagrody Fundacji Euro-Partner przyznawane są jednostkom samorządu terytorialnego, które uznano za wzorowo zarządzane. Oceniane są m.in.: wykorzystanie funduszy unijnych, współpraca z przedsiębiorcami, zarządzanie oświatą i służbą zdrowia oraz infrastrukturą komunalną, a także promocja powiatu przy wykorzystaniu jego walorów turystycznych. Oceny samorządów dokonała Kapituła, w skład której weszli starostowie powiatów województwa śląskiego oraz eksperci ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

Statuetkę i certyfikat dla naszego powiatu odebrał wicestarosta częstochowski Janusz Krakowian.