Statuetki Starosty Częstochowskiego

Do 12 stycznia można zgłaszać kandydatury do Statuetek Starosty Powiatu Częstochowskiego. To już 17. edycja konkursu. Nominacja do tej nagrody jest dużym wyróżnieniem dla osób i organizacji z powiatu. Jest także podziękowaniem za dotychczasową działalność na rzecz powiatu i jego mieszkańców. W bieżącej edycji Kapituła konkursu wprowadziła w regulaminie kilka zmian w porównaniu z rokiem ubiegłym. Do najważniejszych można zaliczyć możliwość zgłaszania przez wnioskodawcę jednej propozycji w każdej z kategorii oraz zmianę liczby kategorii. Obecnie można zgłaszać kandydatury w sześciu kategoriach:
– Edukacja i Kultura,
– Samorządność i Przedsiębiorczość,
– Sport i Turystyka,
– Polityka Społeczna,
– Wydarzenie Roku,
– Osobowość Roku, Instytucja Roku.
Kandydatów – mogą to być osoby fizyczne jak i prawne – zgłaszają:
– radni powiatu częstochowskiego,
– wójtowie, burmistrzowie i przewodniczący rad gmin i miast z terenu powiatu częstochowskiego,
– organizacje pozarządowe, realizujące zadania na rzecz mieszkańców powiatu częstochowskiego,
– laureaci poprzednich edycji.

ZD